dijous, 19 de febrer de 2015

Comissió Cultura


 

Des del PSC d’ Olesa de Bonesvalls, arran  dels comentaris i converses generades en els últims dies, en relació a la COMISSIÓ DE CULTURA d’Olesa de Bonesvalls (CCOB) i lluny de voler polemitzar sobre determinades afirmacions d'alguns tertulians, voldríem informar i donar la nostra visió sobre alguns aspectes, que al nostre entendre, han de formar part del debat:

- Si entenem per cultura ciutadana el conjunt de valors, actituds, comportaments i regles mínimes compartides que generen sentit de pertinença, en aquest cas a Olesa i impulsen el progrés i faciliten la convivència comuna començarem a avançar, compteu amb el PSC d'Olesa.

- Si entenem la CCOB com un element clau del que podríem anomenar capacitat d'organització i acció de la ciutadania d'un municipi, a nivell cultural  i constituir-se en mitjà per a la construcció col·lectiva i de progrés, compteu amb el PSC d’Olesa.


- D’altra banda, Olesa no és aliena a la crisi global dels models d'intervenció. Ni l'Ajuntament, ni les entitats són capaços, per si sols, de gestionar la complexitat dels nous problemes i d'actuar eficaçment sobre ells. La reflexió s'ha de basar doncs en aquestes claus.

- El nostre municipi ja no és l'àmbit comunitari on s'allotgen ciutadans amb els mateixos problemes, aspiracions i valors culturals. Avui el nostre municipi està dividit en entorns territorials diferents (barris per a uns, urbanitzacions per altres) les dues visions estan carregades de contingut, però que vénen a determinar que són realitats diverses, on coexisteixen interessos i visions diferents.


Per tant, incidir en la capacitat d'organització i acció de les entitats ha de ser objectiu de la CCOB ja que d'aquesta manera compleix el seu objectiu primari i es constitueix en mitjà per a la construcció social i col·lectiva del progrés d'Olesa.  La promoció de les festes populars, és una de les activitats privilegiades de la ciutadania  i  constitueixen una ocasió immillorable per fomentar l'autoorganització, la trobada de la gent, en definitiva, la mobilització de la ciutadania.

Val la pena també discutir i tenir clar el fet que la CCOB com a conseqüència de les accions i discursos com a moviment ciutadà, serà un agent molt actiu de politització dels veïns i les veïnes; sense que això signifiqui una identificació partidista de la CCOB, sinó que ha de preservar en termes generals la seva independència respecte dels partits polítics.


Val la pena subratllar també, el fet que en els casos en què els moviments culturals han suprimit la distància respecte d'un o altre partit i han abraçat els colors d'unes sigles concretes, ha suposat que la mobilització s'alienava i es perdia  el suport i l'adhesió de la majoria de la ciutadania. I sobretot mirem al futur. No ens ha de distreure el que va passar al 2009 al 2006 o que va fer l’alcalde o el regidor l’any 2003.


Amb aquests paràmetres, l’Area de Cultura de l’Ajuntament  està treballant, pensant en el moment actual, però sobretot en el mandat polític que comença a partir del mes de maig. La futura CCOB ha de tenir ben regulat el seu funcionament i ha de partir d’un CONSENS significatiu. Consens amb àmplies capes de la població, debats constructius i serens amb totes les formacions polítiques. Cal recordar que no sabem qui gobernarà el municipi a partir de les eleccions de maig ni si al futur equip de govern li agradarà la idea de tenir un CCOB. Al PSC sí que li agrada aquesta idea.

Hem de ser curosos i abarcar tantes sensibilitats com sigui posible. No entenem les coses d’una altra manera.

 

 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/pscolesadbonesvalls