dilluns, 7 de gener de 2008

REBUIG ABSOLUT

El grup dels Socialistes d'Olesa manifesta el seu rebuig absolut a les pintades que van aparèixer el passat dia 5 a casa del farmacèutic del poble.
El nostre rebuig no ve només donat pel fet que atenta contra una revista municipal, oberta, participativa i democràtica sinó també, pel que representa d'amenaça contra la persona i d'agressions i invasió de la propietat privada.
Aquest fet inacceptable posa de manifest l'existència de persones que no saben acceptar la pluralitat ni entenen què vol dir treballar per un poble.
Les agressions a casa del farmacèutic no tenen cap mena de sentit, ni per les agressions en si mateixes ni per a qui van dirigides. Són un intent d'atemorir una persona que dedica el seu temps personal a fer realitat un projecte col·lectiu, que treballa per un projecte del poble de forma altruïsta i positiva.
Sembla que hi ha individus o col·lectius que no han assumit la diversitat ni els procediments democràtics de participació i opinió i encara fan ús de mètodes molt propis d'altres èpoques ja molt remotes. Ancorar-se en el passat no és bo.
A més a més, aquests fets denoten una gran ignorància sobre els afers del poble, ja que mostren desconeixement de qui és l'autor i/o responsable de la revista. L'autoria és de tot el poble que hi participa i la responsabilitat de qui escriu i signa amb noms i cognoms.
Des d'aquí el nostre rebuig absolut a aquesta mena d'accions i el suport més gran a la gent que de manera permanent o esporàdica fa que la revista del poble sigui possible. Molt especialment a en Virgili Gabaldón.
Podeu veure més imatges aquí.